Medisinsk filosofi og etikk

Oddmund Søvik Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 13-14/2006 omtaler Pål Gulbrandsen min bok Behandling og helbredelse – modernitet, rasjonalitet, etikk (1, 2). Jeg takker for anmeldelsen, men det forundrer meg at Gulbrandsen er i tvil om bokens primære målgruppe. Det er legene. Dette understrekes av at tre av bokens 16 kapitler tidligere er publisert som kronikker i Tidsskriftet, mens to kapitler bygger på foredrag i medisinske forsamlinger. Omtalen av boken i dagspresse og TV2 rettet i for stor grad oppmerksomheten på min kritikk av enkelte alternative behandlingsformer. Det har aldri vært min mening å gjøre dette til et hovedbudskap. Det jeg har drøftet er sentrale emner i medisinsk etikk og filosofi, noe som i dagens samfunn har interesse langt utover legenes rekker. I mediekjøret omkring aktuelle og vanskelige kliniske valg, spesielt hvor det er spørsmål om liv eller død, er legen ofte forhindret fra å delta på grunn av sin taushetsplikt. Men i samfunnsdebatten på det generelle plan må ikke legen bli usynlig eller falle igjennom pga. mangel på kunnskap og refleksjon utover det fagmedisinske.

1455372

Gulbrandsen P. Klokt om medisin, men for hvem? Anmeldelse av Søvik O: Behandling og helbredelse – mordernitet, rasjonalitet, etikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1791.

1455374

Søvik O. Behandling og helbredelse – mordernitet, rasjonalitet, etikk. Bergen: Sigma, 2005.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler