Bred helsepolitisk gjennomgang

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pedersen, Kjeld Møller

  Sundhedspolitik

  Beslutningsgrundlag, beslutningstagen og beslutninger i sundhetsvæsenet. 718 s, tab, ill. Odense M: Syddansk Universitetsforlag, 2005. Pris DKK 348

  ISBN 87-7838-979-8

  Professor Kjeld Møller Pedersen ved Syddansk Universitet i Odense er en av nestorene innen nordisk helsepolitisk og helseøkonomisk forskning og undervisning. Han har i tillegg bred faglig-administrativ bakgrunn, både som medlem av den danske Sygehuskommisjonen, som medlem i den danske regjeringens Rådgivende Utvalg for Sundhetsvæsenet og som direktør for Sundhetssektoren i Vejle Amt. Om ikke dette skulle være nok – han har på et tidspunkt i karrieren også vært direktør i Lego – de med byggeklossene (!).

  Møller Pedersen vendte tilbake til universitet i 1999 og har i perioden som har gått forfattet et bredt utvalg av artikler om helsepolitiske emner. Om lag 25 av disse er nå samlet mellom to permer. Boken spenner vidt. Den begynner med samfunnsvitenskapelige teorier og grunnlagsproblemer, gir illustrasjoner på ulike former for økonomiske analyser som nytte-kostnad-analyse, analyser av strukturbeslutninger og medisinsk teknologivurdering før den går over i kapitler som tar for seg ulike deler av den danske helsesektoren. Også her er boken omfattende. Den omhandler blant annet fritt sykehusvalg, tannhelsetjenesten, allmennpraksis, legemidler, kvalitet, prioriteringer og etiske spørsmål.

  Helsepolitikk er ikke et klart avgrenset fag, men forfatteren gjør sitt for å rydde opp. Han gir for eksempel illustrasjoner på forskjellene mellom beskrivende, forklarende og normative analyser som kan være nyttige, kanskje spesielt for akademikere fra andre fag enn de samfunnsvitenskapelige.

  Av særlig relevans for norske forhold er kapittel 15 om behovet for strukturendringer i sykehussektoren. Her diskuteres størrelsen på de danske amtene, om det fortsatt bør være folkevalgt styring av sykehussektoren, om det skal være elementer av frihet i beskatningen på amtsnivå og om primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (fortsatt) skal ligge på samme nivå. Møller Pedersen er klar i sine anbefalinger. Det er behov for strukturelle endringer, men den lokale handlefrihet må beholdes og allmennlegene bør ligge på samme administrative nivå som sykehusene.

  De siste seks kapitlene omfatter alle spørsmål knyttet til prioriteringer. Forfatteren går gjennom danske case på feltet, leder oss gjennom de viktigste begreper, trekker paralleller til grunnleggende etiske problemstillinger og gir en bred internasjonal oversikt over hvordan prioriteringsspørsmål er håndtert.

  Boken er viktig for dem som vil ha en noe mer prinsipiell inngang til diskusjoner som også føres i vårt land. Den vil i tillegg på en god måte fungere som tillegg til en tradisjonell lærebok i undervisningssammenheng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media