Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i Bergen og ble cand.med. i 1950. Han fikk sin utdanning i kirurgi ved Ullevål sykehus fra 1951 til 1965, men denne perioden var avbrutt av et forskningsopphold i Virginia, USA 1952 – 55. Han var også universitetsstipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Ullevål sykehus i tiden 1955 – 58. Han ble tilsatt som overlege ved Kirurgisk avdeling III ved Ullevål sykehus i 1965 og arbeidet som avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling fra 1983 til 1991. Han ble utnevnt til dosent i kirurgi ved Universitetet i Oslo i 1967 og til professor i 1979.

  Steffen Birkeland gjennomførte flere studiereiser under hele sin aktive yrkeskarriere og var medlem av en rekke fagforeninger og utvalg. Han var norsk representant i arbeidet med å lage en felles nordisk koding for operative prosedyrer, og han var en periode styreformann for Lovisenberg sykehus. Han arbeidet utrettelig for å organisere traumebehandlingen ved Ullevål sykehus og etablerte og ledet seksjon for multitraumer 1983 – 91, en seksjon som helt fra starten av tok sikte på å oppnå internasjonal standard.

  Han var en pådriver i arbeidet med å publisere Nordens første traumemanual, og en rekke norske kirurger har fått opplæring i traumatologi ved denne seksjonen. Birkeland var svært interessert i kirurgiens og traumenes patofysiologi og hadde store kunnskaper på dette området. Disse delte han i rikt monn med kolleger i egenskap av arrangør og underviser ved PPP-kurset, som han ledet sammen med professor Ole Jacob Malm.

  Vi som i flere år hadde Steffen Birkeland som lærer, nøt godt av hans teoretiske og kliniske kunnskaper, hans grundighet og ikke minst hans menneskelige egenskaper. Han støttet sine yngre medarbeidere i deres kirurgiske utvikling og inspirerte dem til vitenskapelig innsats. De sterke bånd mellom vår tidligere lærer og hans yngre kolleger besto i alle år senere.

  Steffen Birkeland døde 28.8. 2006. Han vil bli minnet som inspirator, lærer og humanist.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media