Minneord

Jan L. Svennevig, Odd R. Geiran, Øivind Øvrum, Johan Pillgram-Larsen Om forfatterne

Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i Bergen og ble cand.med. i 1950. Han fikk sin utdanning i kirurgi ved Ullevål sykehus fra 1951 til 1965, men denne perioden var avbrutt av et forskningsopphold i Virginia, USA 1952 – 55. Han var også universitetsstipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Ullevål sykehus i tiden 1955 – 58. Han ble tilsatt som overlege ved Kirurgisk avdeling III ved Ullevål sykehus i 1965 og arbeidet som avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling fra 1983 til 1991. Han ble utnevnt til dosent i kirurgi ved Universitetet i Oslo i 1967 og til professor i 1979.

Steffen Birkeland gjennomførte flere studiereiser under hele sin aktive yrkeskarriere og var medlem av en rekke fagforeninger og utvalg. Han var norsk representant i arbeidet med å lage en felles nordisk koding for operative prosedyrer, og han var en periode styreformann for Lovisenberg sykehus. Han arbeidet utrettelig for å organisere traumebehandlingen ved Ullevål sykehus og etablerte og ledet seksjon for multitraumer 1983 – 91, en seksjon som helt fra starten av tok sikte på å oppnå internasjonal standard.

Han var en pådriver i arbeidet med å publisere Nordens første traumemanual, og en rekke norske kirurger har fått opplæring i traumatologi ved denne seksjonen. Birkeland var svært interessert i kirurgiens og traumenes patofysiologi og hadde store kunnskaper på dette området. Disse delte han i rikt monn med kolleger i egenskap av arrangør og underviser ved PPP-kurset, som han ledet sammen med professor Ole Jacob Malm.

Vi som i flere år hadde Steffen Birkeland som lærer, nøt godt av hans teoretiske og kliniske kunnskaper, hans grundighet og ikke minst hans menneskelige egenskaper. Han støttet sine yngre medarbeidere i deres kirurgiske utvikling og inspirerte dem til vitenskapelig innsats. De sterke bånd mellom vår tidligere lærer og hans yngre kolleger besto i alle år senere.

Steffen Birkeland døde 28.8. 2006. Han vil bli minnet som inspirator, lærer og humanist.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler