Nyttig bok for diagnostikk av bakterieinfeksjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bottone, Edward J.

  An atlas of the clinical microbiology of infectious diseases

  Bd 1. Bacterial agents. 160 s, ill. Boca Raton, FL: Pathenon Publishing, 2004. Pris USD 87

  ISBN 1-84214-219-4

  Forfatteren, E.J. Bottone ved Mount Sinai School of Medicine New York, har 35 års erfaring i klinisk mikrobiologi på høyt nivå. Han har åpenbart systematisk samlet bilder fra sitt fag i lang tid. Boken består av kortfattede, systematiske og gode tekster om ulike patogene bakterier med svært gode fotografier av deres mikroskopiske morfologi – både i klinisk materiale og etter dyrking. Utvalgte kliniske bilder er flettet inn. I tillegg er typiske andre laboratoriefunn ved ulike typer dyrking illustrert. Disse bildene er jevnt over av svært høy kvalitet. Kolonimorfologi på ulike agarmedier er også fotografert. Her er kvaliteten noe mindre overbevisende, ved at lyssetting, fargetemperatur og kontrast innimellom ikke er optimal, men likevel er også disse bildene nyttige.

  Boken er praktisk inndelt etter morfologiske kriterier – slik at man kan bruke den som veiledende idébank om man er står foran et uvanlig funn man skal klassifisere. I vår teknifiserte verden tror mange at genteknologi og instrumentering i svarte bokser snart vil være enerådende og løse alle problemer. Dette er langt fra tilfellet nå, og vil neppe heller bli tilfellet med det første. Undertegnede så eksempelvis nylig at de laboratoriene som ensidig hadde satset på genteknologiske metoder i en nylig avholdt europeisk kvalitetstesting av diagnostikk av bioterroragens, hadde langt dårligere resultater enn de som både dyrket, mikroskoperte og utnyttet den moderne teknologien. Et klinisk velskolert blikk, og noen korte funderinger over et grampreparat kan fremdeles gi avgjørende signaler om diagnose, prognose og terapi. Denne boken kan bidra til styrking av et godt nivå på infeksjonsdiagnostikken både på laboratorier og i kliniske avdelinger.

  Etter mitt skjønn kan Bottones bok, selv i vår Internett-dominerte tid være svært nyttig for infeksjonsmedisinske og mikrobiologiske avdelinger i det daglige arbeidet. Ikke minst vil den være nyttig der det pågår utdanning av spesialister. Den vil også være god å ha for bioingeniør- og sykepleieskoler og for andre som trenger illustrasjoner til undervisningsformål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media