Medikamentell forebygging av type 2-diabetes

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Mer mosjon og mindre mat reduserer risikoen for diabetes hos overvektige. I tillegg kan medikamentell behandling være aktuelt.

Rosiglitazon brukes for å redusere blodsukkernivået ved type 2-diabetes. En ny studie viser at midlet kanskje også kan forebygge utvikling av sykdommen hos pasienter med høy risiko (1).

Studien omfattet over 5 000 personer med nedsatt glukosetoleranse eller høyt fasteblodsukker. Behandlingsgruppen fikk 8 mg rosiglitazon daglig, og begge grupper fikk råd om fysisk aktivitet og kosthold. Etter tre år hadde over dobbelt så mange personer i placebogruppen utviklet diabetes sammenliknet med dem som fikk aktivt medikament. Behandling med rosiglitazon økte også sannsynligheten for å oppnå normalt blodsukkernivå.

– Ubehandlet vil 25 – 30 % av overvektige eller fete personer utvikle type 2-diabetes i løpet av en treårsperiode, sier prosjektleder Jøran Hjelmesæth ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør.

– En grundig omlegging av kosthold og aktivitetsnivå kan mer enn halvere risikoen. Behandling med rosiglitazon ga i denne studien en tilsvarende gunstig effekt – til tross for en gjennomsnittlig vektøkning på 2 kg. Men det betyr selvsagt ikke at ev. medikamentell behandling fjerner behovet for å endre livsstil.

I studien ble det vist en liten, men signifikant økt risiko for hjertesvikt i behandlingsgruppen. Dette er sett tidligere, og bør følges nøye opp både i forskning og klinisk praksis, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler