Detaljert informasjon om hjertets funksjon

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

En ny automatisert ultralydmetode som viser hvordan hjertemuskelen arbeider under stress kan gi bedre informasjon om pasienters prognose.

Charlotte B. Ingul. Foto Gunnar Eide

Dette viser Charlotte B. Ingul i avhandlingen Quantification of regional myocardial function by strain rate and strain for evaluation of coronary artery disease. Automated versus manual analysis during acute myocardial infarction and dobutamine stress echocardiography, som hun forsvarte for dr.med.-graden 8.9. 2006. Metoden, som er basert på vevsdoppler, har hun utviklet sammen med kolleger ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Ultralyd som måler hjertemuskelens funksjon er mye brukt for å diagnostisere hjertesykdommer, men er stort sett basert på subjektiv, visuell gradering av hjertemuskelens bevegelse. Den automatiserte metoden er minst like nøyaktig, og raskere, sier Ingul.

Stresstesten går ut på å gjøre ultralydundersøkelse mens hjertet belastes med et medikament som øker hjertemuskelens arbeid. Ved å måle deformasjon (strain) og deformasjonshastighet (strain rate) i hjertemuskelen kan man mer nøyaktig vise redusert blodforsyningsreserve. Den automatiserte metoden er også egnet for å vurdere pasienters risiko for hjertekomplikasjoner før en større operasjon.

– Dette har vi prøvd på cirka 900 pasienter, og vi ser at metoden gir prognostisk informasjon som er uavhengig av standardmålinger av veggbevegelse, og som dessuten er bedre, sier hun.


Vevsdoppler: Ultralydbasert metode til å måle blodgjennomstrømning i vevet.

Intervensjonsradiologi: Styrt av bildeteknologi (røntgengjennomlysning kombinert med ultralydbilder, alternativt ved bruk av CT eller MR) føres tynne plastslanger (katetere) eller nåler inn i kroppen for at man skal kunne utføre kirurgiske inngrep på en mest mulig skånsom måte. Brukes for eksempel ved behandling av levercyster, innlegging av dren i utvidet nyrebekken eller ved drenasje av pussansamlinger fra indre organer.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 3060

Anbefalte artikler