Antiangiogene proteiner knyttes til preeklampsi

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Økte nivåer av antiangiogent protein er assosiert med utvikling av preeklampsi senere i svangerskapet.

Endoglin og fms-likt tyrosinkinase-1 er antiangiogene proteiner som sammen med humant placentalaktogen har vært knyttet til utvikling av preeklampsi. Sammenhengen bekreftes i en amerikansk pasient-kontroll-studie av 72 kvinner som utviklet preeklampsi før uke 37 (1). De ble sammenliknet med fire andre grupper, hver med 120 kvinner, som besto av henholdsvis kvinner som utviklet preeklampsi etter 37. svangerskapsuke, hadde svangerskapshypertoni, var normotensive, men fikk barn med lavere fødselsvekt enn forventet, og kvinner med normalt blodtrykk som fødte normalvektige barn.

Endoglinnivået i maternelt serum økte tidligst og mest uttalt hos kvinner med preeklampsi før uke 37. Disse kvinnene hadde høyere verdier allerede i uke 17 – 20. Samtidig var det en økning i forholdstallet mellom fms-likt tyrosinkinase-1 og humant placentalaktogen. Risikoen for å utvikle preeklampsi var størst ved høye konsentrasjoner av både endoglin og fms-likt tyrosinkinase-1.

– Funnene styrker hypotesen om at en ubalanse mellom angiogene og antiangiogene sirkulerende proteiner har betydning for utviklingen av preeklampsi. Funnene samsvarer med resultatene i flere andre studier som har vist forhøyede serumnivåer av fms-likt tyrosinkinase-1 i kombinasjon med lave nivåer av humant placentalaktogen ved preeklampsi. Endoglin er relativt nyoppdaget og ser ut til å samvirke med fms-likt tyrosinkinase-1 i utviklingen av endotel dysfunksjon, sier forskerlinjestudent Johanne Holm Toft ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Fortsatt vet vi for lite om hvordan produksjonen av antiangiogene faktorer reguleres i svangerskapet. Dersom faktorer som er assosiert med sykdommen kan påvises før symptomer oppstår, kan det åpne for terapeutiske tiltak. Kanskje kan det med tiden bli aktuelt å gi antistoffer til kvinner med høye nivåer av endoglin og fms-likt tyrosinkinase-1, sier Toft.

Anbefalte artikler