Vil revitalisere forening

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mye oppmerksomhet omkring rusfeltet de senere år har bidratt til å skape nytt liv i Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk.

Foreningen ble etablert på 1960-tallet av en liten interessegruppe av leger som ønsket å bli godkjent som spesialister innen rus. Dens opprinnelig navn var Norsk alkoholistterapeutisk forening, men navnet ble endret på generalforsamlingen 14.10. 1982. Foreningens formål var å fremme kontakten mellom leger som «arbeider med eller er interessert i alkohol- og narkomaniproblemet på vitenskapelig eller praktisk-klinisk basis».

Foreningen hadde i 1968 71 medlemmer med tverrfaglig representasjon, og på 70-tallet nærmere 100 medlemmer, men har vært sovende siden 1999. I sommer oppstod en diskusjon om foreningen skulle nedlegges, men dette ble nedstemt på ekstraordinær generalforsamling den 31. august. Det ble i stedet bestemt å revitalisere foreningen, innkalle til ordinær generalforsamling og velge nytt styre. Generalforsamlingen finner sted fredag 24. november kl 17 i Legenes hus, i Oslo. Invitasjon er sendt til alle tidligere medlemmer i foreningen og andre leger som jobber med rusmedisin eller har interesse for feltet. På dagsordenen står valg av nytt styre, nye vedtekter for foreningen og nytt navn.

Møtet innledes av generalsekretær Terje Vigen med temaet «Legeforeningens generelle faglige satsning – og hva med rusmedisin?». Olav Gjerløw Aasland, instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt og selv mangeårig leder av foreningen, vil gi et kort tilbakeblikk på foreningens historie. Det blir deretter debatt om hvilken rolle legene skal ha i tverrfaglig spesialisert behandling?

– Debatten om en egen spesialitet i rusmedisin har pågått i mange år og er neppe død, sier Guri Spilhaug, sekretær for Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg og en av initiativtakerne bak revitaliseringen. Hun er selv medlem av foreningen og har jobbet klinisk innenfor rusmedisin i Oslo i mange år. – Hvis spesialforeningen kommer på banen, vil nok denne diskusjonen om spesialitet og kompetanse tas opp igjen, sier hun. – Likeledes vil det bli en diskusjon om Legeforeningen fortsatt skal ha et rusmiddelpolitisk utvalg ved siden av en spesialforening, eller om utvalgets oppgaver blir ivaretatt gjennom en aktiv forening. Utvalget vil uansett måtte ta stilling til en rolleavklaring, sier hun og understreker at man ser frem til mye aktivitet i foreningen. Etter hvert skal det også etableres en egen nettside.

Anbefalte artikler