Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Hvordan forebygge postpartumblødning i fattige land?

Over 500 000 kvinner dør hvert år som følge av komplikasjoner til svangerskap og fødsel. De fleste av disse kvinnene lever i fattige land, der blødning etter fødsel er den viktigste årsak til maternell død. I slike land, særlig på landsbygda, er mange av metodene for å forebygge og behandle postpartumblødning, slik som bruk av oksytocin, lite anvendelige.

I en randomisert studie fra utkantstrøk i India, som nylig er publisert i The Lancet, ga bruk av peroral misoprostol en halvering av forekomsten av akutt postpartumblødning og en nesten 80 % reduksjon i forekomsten av akutt alvorlig postpartumblødning i forhold til dem som fikk placebo (1). Kvinner som fikk misoprostol, hadde signifikant mindre blodtap post partum. Lave kostnader, peroral tilførsel og få bivirkninger gjør dette midlet, en E1-prostaglandinanalog, til et meget aktuell middel for å forebygge postpartumblødning i fattige land.

Forfatterne av en ledsagende kommentarartikkel (2) trekker frem en multisenterstudie i regi av WHO fra 2001 som viste at parenteral oksytocin var bedre enn misoprostol ved sykehusfødsler, og en Cochrane-analyse fra 2004 der det ikke ble funnet dokumentasjon for at misoprostol var bedre enn placebo eller ingen behandling. Studien fra India viser imidlertid at misoprostol må vurderes som bedre i områder med dårlig utbygd helsevesen. Bivirkninger, som skjelvinger og feber, og faren for feilaktig bruk innebærer behov for opplæring av alle typer fødselshjelpere før misoprostol tas i bruk i større skala.

Anbefalte artikler