Doktoravhandlinger

Artikkel

Doktoravhandlinger

May-Karin Rognstad, Ph.D. Nursing students’ motivation and socialization. A prospective, unbalanced cohort study of nursing students from study time into working life. Utgår fra Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning. Disputas 24.10. 2006.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Arnstein Mykletun, dr.psychol. Mortality and work-related disability as long-term consequences of anxiety and depression: historical cohort designs based on the HUNT-2 study. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 12.10. 2006.

Lasse Gunnar Gøransson, Ph.D. Small-diameter nerve fiber neuropathy in patients with systemic autoimmune diseases. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 13.10. 2006.

Trond Bjerke Larssen, dr.med. Hepatic cysts. Occurrence and effect of single-session alcohol sclerotherapy. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 13.10. 2006.

Berit Johannessen, dr.art. Sykepleiere i alternativ behandling. Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling? Utgår fra Det historisk-filosofiske fakultet. Disputas 14.10. 2006.

Bjarte Dysvik, Ph.D. Development and application of methods for the analysis of microarray gene expression data. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 20.10. 2006.

Kerstin von Plessen, Ph.D. The role of the corpus callosum and interhemispheric connectivity in Tourette syndrome. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 20.10. 2006.

Helge Ræder, dr.med. Novel monogenic causes of diabetes and pancreatic exocrine dysfunction. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 20.10. 2006.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Catharina E. Wang, dr.psychol. Depression and cognitive vulnerability. Utgår fra Institutt for psykologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 13.10. 2006.

Anbefalte artikler