Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Charlotte Haug
Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Renée Fjellanger
Jan Christian Brøgger
Tomas Eagan
Amund Gulsvik
Kristin Mack
Berit Grøholt
Asle Hirth
Gottfried Greve
Gunnar Alm Rosland
Lars Thomassen
Gunnar Norgård
Lars Thomassen
Ulrike Waje-Andreassen
Halvor Næss
Asle Hirth
David Russell
Steinar Madsen
Jørgen Huse
Per-Olav Roksvaag
Atle Fretheim
Kari Håvelsrud
Signe Flottorp
Andrew D. Oxman
Aira Bucher*
Peder Olsen*
Fredrik Müller*
Ingvild Heier
Per Kristian Knudsen
Karl-Olaf Wathne
Knut Jørgen Labori
Christine Gaarder
Pål Aksel Næss
Jana Midelfart Hoff*
Finn Johan Halvorsen
Inger Asmussen
Jostein Kråkenes
Inger Hjørdis Bleskestad
Kåre Inge Birkeland
Erik Langfeldt
Helge Bjoru
Knut Arne Holtedahl
Tore W. Steen
Mohamed G. Farah
Nils L. Johnsen
Helga Johnsen
Ulf L.H. Johnsen

Profesjon og samfunn

Gunnar Bovim
Ole Jan Iversen
Torstein Vik
Anne Katarina Cartfjord

Kommentar og debatt

Truls E. Bjerklund Johansen

Oss imellom

Hans Petter Schjønsby,
Werner Christie

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

På tampen

Ivan Kristoffersen