Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

  Årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

  Yrkesforeningen LVS avholder sitt 13. ordinære årsmøte torsdag 8.5. 2003 klokken 1700. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet, må melde disse senest 31.3. til LVS kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

  Årsmøtet er i år lagt til Universitetet i Tromsø. I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel «Ny giv» for medisinsk forskning? Program for konferansen vil bli sendt alle medlemmer og ligger på LVS’ hjemmeside på Internett (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=6890).

  Nye regler for medisinforsendelse

  Nye regler for medisinforsendelse

  Stortinget har vedtatt å endre tilskuddet til frakt av medisiner fra apotek. De nye reglene innebærer at statens dekning av fraktutgifter er endret fra 1.2. 2003.

  Fra denne datoen dekker staten 50 % av utgiftene til medisinforsendelser fra apotek til bruker. Delbetaling av fraktutgiftene gjelder også for pasienter som er fritatt for egenandeler.

  Fraktkostnader på legemidler til behandling av alvorlige smittsomme sykdommer dekkes fullt av staten.

  For ytterligere informasjon se

  www.legemiddelverket.no/rundskriv/rundskriv2 – 2003 – 01 – 31.htm

  Rangering og tilsetting i assistentlegestillinger

  Rangering og tilsetting i assistentlegestillinger

  Legeforeningen utsteder ikke lenger attestasjon til leger som ønsker å søke assistentlegestillinger. Fra 1.2. 2003 skal arbeidet med vurdering av fortrinnsrett og rangering foregå lokalt, dvs. ved det enkelte helseforetak.

  Den nye overenskomsten om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom NAVO Helse og Legeforeningen, regulerer også tilsetting i assistentlegestillinger. I § 6.2, rangering og ansettelse, heter det at dagens ordning når det gjelder fortrinnsrett, videreføres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media