Nytt om navn

Artikkel

Hjertepris til John Kjekshus

Foto: S.C. Jarild

Professor dr.med. John Kjekshus (f. 1936), medisinsk avdeling ved Rikshospitalet, er tildelt Nasjonalforeningens Hjertepris for 2003 som består av 100 000 kroner og en skulptur av Lise Amundsen. Prisen er en anerkjennelse av betydelige resultater innen hjerte- og kar-forskning og ble opprettet i 1999.

Kjekshus har med sin forskning gitt ny kunnskap om hjertesykdommenes egenart og utvikling. Også internasjonalt nyter han stor respekt og regnes som en kapasitet innen sitt fagfelt, og han har gjennom sitt arbeid vært en brobygger mellom forskning og daglig pasientbehandling. Han har i mange år vært faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

St. Olav til Arvid Heiberg

Professor dr.med. Arvid Heiberg (f. 1937) er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for å fremskaffe, formidle og anvende kunnskap om sjeldne genetiske tilstander.

Heiberg er cand.med. fra Oslo 1962, spesialist i indremedisin 1971 og i medisinsk genetikk 1975. Samme år tok han doktorgraden på et stort materiale om arvelig høyt kolesterol i familien.

Fra 1985 til 1996 var Heiberg avdelingsoverlege ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger, hvor han var med på å bygge opp et unikt, tverrfaglig miljø for spesialisert barnehabilitering. Han var også rådgiver og pådriver i etableringen av mange av landets interessegrupper for personer med disse sykdommene.

Siden 1996 har han vært prosjektleder og avdelingsoverlege ved Rikshospitalet hvor han ledet oppbyggingen av avdeling for medisinsk genetikk og nå driver en betydelig virksomhet innen genetisk veiledning.

St. Olavs Orden til Per Vaglum

Professor dr.med. Per Wiggen Vaglum (f. 1938), Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo, er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning og utvikling, spesielt innenfor norsk og internasjonal psykiatri.

Vaglum er spesialist i psykiatri 1972, psykoanalytiker og psykoterapiveileder 1973 med faglige interesseområder innen idrettsforskning, lege-pasient-forholdet, personlighetsforstyrrelser, legers psykiske helse, psykoterapiforskning og forskerutdanning. Han har vært faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening siden 1989.

Anbefalte artikler