Landsfunksjon for ABC-beredskap

Artikkel

Ullevål universitetssykehus får landsfunksjon for behandling av pasienter som har vært eksponert for radiologiske, biologiske eller kjemiske midler. I tillegg til mottak og behandling av pasienter, skal Ullevål universitetssykehus også være nasjonalt kompetansesenter på dette feltet, gjennom blant annet å gi råd og veiledning til den utøvende helsetjenesten, opplyser Helsedepartementet. Helse Øst RHF er tildelt ansvaret for beredskapsplaner knyttet til landsfunksjonen. S.B. Nesje

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=619

Anbefalte artikler