Stum hepatitt C-epidemi blant narkomane

Artikkel

Stadig flere injiserende stoffmisbrukere smittes med hepatitt C. Nasjonalt folkehelseinstitutt vil bekjempe epidemien.

– Bare i Oslo er det holdepunkter for at over 70 % av injiserende stoffmisbrukere er hepatitt C-smittet, sier Øivind Nilsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. I Oslo er det nå anslagsvis 5 000–6 000 injiserende stoffmisbrukere, på landsbasis godt over 10 000. Nilsen anslår således at minst 7 000 personer i narkotikamiljøet er hepatitt C-smittet. – Dette tallet gjelder bare de som er aktive. Regner man med alle som er smittet fra før og som fortsatt er bærere av viruset, er det grunn til å tro at det er 15 000–20 000 smittetilfeller i Norge, sier han.

Hepatitt C overføres ved blodsmitte og gir asymptomatisk og ofte kronisk leverbetennelse. Det første tilfellet av hepatitt C ble diagnostisert i 1989 da diagnostikken ble tilgjengelig. Siden har det vært en formidabel økning i tallet på nye smittede. – Selv om vi ikke kjenner insidensen helt nøyaktig, kan vi konstatere at det er en sikker smitteøkning på grunn av tilveksten i narkotikamiljøet, sier Nilsen.

Daglig får Folkehelseinstituttet henvendelser fra leger om smittevern og oppfølging av hepatitt C-pasienter. Dette blir tema for et seminar i april. T. Sundar

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=604

Anbefalte artikler