Mer industrisponset forskning i USA

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mer enn 60 % av biomedisinsk forskning i USA er nå støttet av industrien. Dette er nesten en fordobling på 20 år. Den offentlige støtten er blitt redusert.

Omtrent 25 % av akademiske forskere i USA har tilknytning til industrien på en måte som kan påvirke forskning og publisering, viser en systematisk oversiktsartikkel i JAMA (1). Forfatterne fra Yale University School of Medicine gjennomgikk 37 studier om økonomiske forbindelser mellom forskere, industri og akademiske institusjoner. Konklusjonen er at industrisponset forskning har større risiko for å komme frem til resultater som er fordelaktige for industrien.

– Fordi det for tiden legges økende vekt på samarbeid mellom industri og forskning, er denne artikkelen et memento. Industrisponset forskning er ikke ukomplisert, og forskningens frihet kan trues ved for tett samarbeid, sier professor Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet.

– Problemstillingene synes bl.a. i overraskende grad å styres ut fra industriens ønsker, negative resultater blir ikke publisert, og resultatene kan bli forsinket opptil seks måneder på grunn av patentsøknader. Dette kan føre til at behandlingen fordyres uten at det er dokumentert at den forbedres. Det er pasientene og samfunnet som må betale for dette i form av mulig nonoptimal behandling og dyrere medikamenter. Dette er etisk problematisk, sier Saugstad.

– Flere og flere medisinske tidsskrift ber forfattere ved innsending av manuskripter redegjøre for mulige interessekonflikter. På møter i USA må man også ofte kort redegjøre for mulige interesser man skulle kunne ha før man får ordet, selv ved debattinnlegg. For alle som driver forskning, ikke minst de av oss som har inngått forskningskontrakter med industrien, gir denne artikkelen grunn til ettertanke, sier Saugstad.

Anbefalte artikler