Perinatalmedisin i USA anno 2001

Torstein Vik Om forfatteren
Artikkel

Det er mange positive utviklingstrekk i perinatalmedisinsk omsorg i USA, men også noen negative.

Bruken av keisersnitt fortsetter å øke i USA. I 2001 ble hvert fjerde barn født ved keisersnitt (24,4 %) mot hvert sjuende i Norge. Økningen skyldes både at andelen mødre som føder vaginalt etter tidligere keisersnitt har gått sterkt ned, og at flere får utført første gangs keisersnitt. Tallene fremkommer i statistikken over mødre og barns helse i USA for 2001 som nylig ble publisert i Pediatrics (1).

Spedbarnsdødeligheten i USA er redusert til 6,9 per 1 000. I en internasjonal sammenlikning av spedbarnsdødeligheten kommer USA på 24. plass mens Norge er på femte plass med en dødelighet på 3,9 per 1 000 (1999) etter blant annet Japan og Sverige. Den høye spedbarnsdødeligheten i USA skyldes en høy forekomst av premature, særlig av barn med fødselsvekt under 1 500 g. Barn født før 37 ukers svangerskap utgjør i USA nesten 12 %, hvilket er dobbelt så høyt som hos oss. Andelen barn med fødselsvekt under 1 500 g utgjør 1,4 %, som ikke er så høyt i forhold til Norge. Det er særlig barn av svarte som er for tidlig født (17 %), og som har fødselsvekt under 1 500 g (3 %). Forfatterne mener at det er lite sannsynlig at USA vil klare å «ta igjen» andre industriland når det gjelder spedbarnsdødelighet nettopp av denne grunnen.

Artikkelen påviser mange positive utviklingstrekk i perinatalmedisinsk omsorg i USA. I årets artikkel har forfatterne dessverre ikke sammenliknet de medisinske tallene med hva man faktisk bruker på helse i USA. Det har man gjort i tidligere årsoversikter, og da er det fremkommet at til tross for at USA bruker en større andel av sitt bruttonasjonalprodukt på helse, får man mindre igjen, i hvert fall bedømt ut fra perinatalmedisinske utfallskriterier. Med andre ord: Når det gjelder perinatalmedisin, tilhører Norge de beste i verden.

Anbefalte artikler