Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Diakonhjemmets sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i anestesiologi tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gjelder fra 7.1. 2003.

Notodden sykehus, radiologisk avdeling, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i radiologi.

Godkjenningen gjelder fra 6.1. 2003.

Lister sykehus HF, medisinsk avdeling, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i indremedisin, tellende for 3 1/2 år av utdanningen.

Godkjenningen gjelder fra 27.1. 2003.

I tråd med Legeforeningens anbefaling og etter tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har Helsedepartement vedtatt følgende:

Hormonlaboratoriet ved Haukeland sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i medisinsk biokjemi i gruppe I, tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gjelder fra 28.1. 2003.

Det norske radiumhospital, nukleærmedisinsk avdeling, godkjennes som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin. Tjenesten godkjennes for inntil to års tjeneste, herunder hele gruppe I-tjenesten, i henhold til gjeldende spesialistregler (kan benyttes ut 2004) og for 3 1/2 års tjeneste, herunder hele gruppe I-tjenesten, i henhold til omredigerte spesialistregler.

Minimum 1/2 år av spesialistutdanningen må avtjenes ved annen institusjon som gir utdanning og erfaring først og fremst med et bredere pasientmateriale, inkludert barn. Det bør også legges særlig vekt på supplering med CBF-, lungeperfusjon- og ventilasjonsundersøkelser, samt myokardscintigrafiske hjerteundersøkelser med ergometersykling og farmakologisk stresstesting.

Godkjenningen gjelder fra 28.1. 2003.

Anbefalte artikler