Diabetisk retinopati – hvor hyppig bør pasienten kontrolleres?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Mange pasienter med type II-diabetes følges opp i primærhelsetjenesten. Britiske forskere hevder nå at det er tilstrekkelig å henvise til øyebunnsundersøkelse hvert 3. år.

Diabetisk retinopati kan behandles effektivt ved hjelp av fotokoagulasjon. Derfor er det ønskelig å kontrollere pasientene jevnlig ved hjelp av øyebunnsfotografering, men det er usikkert hvor ofte slike kontroller bør gjennomføres.

I en britisk studie har man fulgt mer enn 7 000 pasienter som gjennomgikk over 20 000 undersøkelser av øyebunnen (1). Alle hadde type II-diabetes, og ble kontrollert av primærhelsetjenesten. Risikoen for å utvikle synstruende retinopati for dem som ikke hadde forandringer var 0,3 % i løpet av det første året, og 1,8 % i løpet av fem år. Forfatterne hevder at kontroller hvert 3. år er tilstrekkelig for denne pasientgruppen.

– I Norge anbefaler vi øyebunnsfotografering av pasienter med type II-diabetes hvert år, forteller øyelege og stipendiat Dag Fosmark ved Aker Universitetssykehus. – Den første undersøkelsen etter at sykdommen er oppdaget er særlig viktig. Pasienten kan ha hatt diabetes i mange år, og allerede utviklet øyebunnsforandringer.

– Årlige kontroller er nødvendig for å sikre kontinuiteten av oppfølgingen, forklarer Fosmark. – Det gir et signal til pasient og primærlege om hvor alvorlig konsekvensen av manglende kontroller kan være.

Han kan ikke si hvorvidt anbefalingene følges. – Vi vet at oppfølgingen av pasientene avhenger av helsetjenesten på bostedet. Diabetesforbundet i Norge arbeider nå for å få gjennomført et system som sikrer alle pasientene enhetlig og kostnadseffektiv kontroll av øyebunnen.

Anbefalte artikler