Juks med diagnoser

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Problemet med økonomiske incentiver er at de virker. Derfor er det ingen stor overraskelse at kodingen av medisinske diagnoser har endret seg etter at vi fikk et finansieringssystem hvor nettopp kodingen gav utgangspunkt for utbetalingene. Men en forutsetning for eventuelle omkodinger har selvsagt vært at de kunne forsvares medisinsk. Når derimot andre enn behandlingsansvarlig lege endrer diagnosekodene til noe som er medisinsk uriktig utelukkende for å få utbetalt mer penger, er det en helt annen sak. Det er rett og slett juks. Dessuten kan det få svært uheldige konsekvenser for både pasienter og helsestatistikk. Ekstra ille er det når det skjer på ledelsens initiativ slik det ser ut til å ha gjort i Helse Sør. Da er det betryggende at leger som Sverre Steinsvåg i Kristiansand sier klart ifra hvor grensen går.

Anbefalte artikler