Nytt fra nett

Artikkel

Milepæl nådd i global innsats mot tobakk

Medlemslandene i Verdens helseorganisasjon forplikter seg nå til å jobbe mot totalforbud mot tobakksreklame i en ny overenskomst.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=699

Dystre utsikter for Iraks befolkning

Krig eller ikke krig – Irak styrer mot en humanitær katastrofe, påpeker internasjonale rapporter. Følgene av en eventuell krig i Den persiske gulf er tema for en rapport utarbeidet av Oxford Research Group, nylig kommentert i The Lancet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=666

Klart for nytt omstridt prissystem for legemidler

Fra 3. mars refunderer Rikstrygdeverket en indekspris på enkelte legemidler, uavhengig av hvilket preparat innenfor virkestoffgruppen som velges.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=684

Utvidet refusjonsadgang for Singulair

Astmalegemidlet Singulair kan nå forskrives på blå resept også når legemidlet inngår i trippelkombinasjonsbehandling.Vedtaket har tilbakevirkende kraft til 1. januar 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=654

Lanserer verdensdag for fysisk aktivitet

Verdens helseorganisasjon vil ha global oppmerksomhet på fysisk aktivitets betydning for helsen, og lanserer derfor en årlig dag for fysisk aktivitet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=585

Ny nasjonal plan for kreftomsorgen

Helseminister Dagfinn Høybråten vil videreføre arbeidet med nasjonal satsing på kreftomsorgen. Før påske setter han ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med en strategi for videreføring av kreftplanen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=578

Skuffende testresultater for AIDS-vaksine

Den første storstilte testingen av en AIDS-vaksine på mennesker har ikke innfridd forventningene.Selskapet som står bak vaksinen, meldte nylig at vaksinen bare hadde redusert forekomsten av HIV-infeksjon med 3,8 % i hele testpopulasjonen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=649

Terrorfrykt gir publiseringssensur

Terrorfrykt har fått flere ledende internasjonale vitenskapelige tidsskrifter til å begrense publisering av forskningsresultater.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=593

Fugleinfluensa ingen alvorlig trussel

Selv om fugleinfluensa den siste tiden har krevd menneskeliv i Hong Kong, er det ikke noe som tyder på at et utbrudd er i anmarsj.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=626

Etablerer norsk kompetansesenter for EPJ?

Forskningsrådets plan om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for elektronisk pasientjournal (EPJ) får støtte fra Legeforeningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=657

Anbefalte artikler