Skadene ved passiv røyking

Olav Heen Om forfatteren
Artikkel

Under overskriften Skadene ved passiv røyking ikke klarlagt i Aftenposten 19. januar 2003 har 11 professorer funnet at det er riktig tid og sted å forsøke å trekke teppet bort under beina på helseministeren. Jeg tviler selvfølgelig ikke på professorenes kompetanse og rett til å stille kritiske spørsmål til noen av de studiene som er lagt til grunn for odelstingsproposisjonen om passiv røyking. Det jeg imidlertid tillater meg å undres over, er hvilke motiver som ligger til grunn for å velge debattsiden i Aftenposten for en artikkel, som i parentes bemerket, er forbausende inkonsekvent på vesentlige punkter.

I artikkelen hevdes det at «… Passiv røyking kan være en markør for den egentlige årsak til hjerteinfarkt og lungekreft. Aktiv og passiv røyking forekommer oftere i grupper med lav inntekt og utdannelse, og det kan være fenomener knyttet til dette som er årsak til sykdom heller en passiv røyking…». Dette kan sikkert være riktig, men hva så? Mener professorene at når noen mennesker først har det vanskelig, så er det ikke så farlig om de utsettes for litt fare til? Siden mange afrikanske land sliter med fattigdom, er det da ikke så farlig om de får litt AIDS, alkohol- og tobakksskader i tillegg? Neppe i tråd med WHOs målsettinger.

Det står videre: «… Helsedepartementet har i Odelstingsproposisjon om passiv røyking foreslått sterke virkemidler som griper inn i enkeltmenneskes frihet…» Hver gang jeg setter meg inn i min bil for å kjøre, utsettes jeg for lover som griper inn i min personlige frihet, men jeg aksepterer at fartsgrensene er ment å skulle redusere faren for at jeg skal kunne påføre meg selv, og i alle fall andre, skade.

Artikkelen slår da også merkelig nok fast at «… Stortinget har rett og plikt til å vedta lover som beskytter oss alle mot passiv røyking…». Da skjønner jeg ærlig talt ikke poenget. Blir da den akademiske diskusjon om kvaliteten på den vitenskapelige basis for et lovforslag viktigere enn intensjonen med forslaget?

Til slutt foreslås det å «…nedsette en uavhengig ekspertkomité for å vurdere mulige helseskader ved passiv røyking…». Mens en slik komité kunne arbeide frem mot en mulig konklusjon, ville fortsatt mange mennesker på ubestemt tid være plaget med ubehaget av røyklukt, og mange allergikere være forvist fra de fleste utesteder.

For øvrig drømmer også jeg om å kunne gå ut og nyte et måltid uten å måtte henge jakken til lufting på verandaen etterpå.

Anbefalte artikler