Vil trygge læretiden for nybakte leger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Turnusrådet har nylig utgitt en veileder for turnus i kommunehelsetjenesten. Publikasjonen gir praktisk informasjon til turnuslegene og deres veiledere, men retter seg også mot dem som skal administrere ordningen.

I januar 2003 var heftet Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten klart for presentasjon av Olav Thorsen. Foto L.B. Johannessen

– Det er første gang det er laget en slik type veileder for turnus og jeg synes det er veldig hyggelig at vi har fått dette til, sier allmennlege Olav Thorsen, som har vært ansvarlig for utarbeidingen.

– Turnustjenesten i kommunehelsetjenesten skal være en læretid i praktisk tjeneste, hvor veileder eller vertslege skal kunne gi gode, praktiske råd og formidle trygghet i yrket som allmennlege. Turnuslegene skal møte gode forbilder på sine turnusplasser, slik at de selv kan bli gode leger for sine pasienter. Jeg håper at både turnusleger og veiledere vil ha nytte av veilederen, og bruke den som inspirasjonskilde og referanseliste i forhold til de oppgavene som vi mener bør gjennomgås i løpet av turnustiden, sier Olav Thorsen.

Enklere for vertslegen

Veilederen er laget til oppslag og bruk både for turnusleger i kommunehelse-tjenesten, og for dem som skal veilede disse. Heftet er ment å være så direkte og praktisk som mulig, med henvisning til aktuelle lover og forskrifter, og med forslag til huskelister både for turnuslegen selv og til dem som skal administrere ordningen.

Veilederen vil kunne bidra til å «standardisere» den tjenesten turnuslegene får, uavhengig av sted og person. Samtidig vil den være en meget god hjelp for allmennleger og kommuner som skal ta imot turnusleger og på den måten bidra til å senke terskelen for å debutere som turnusveileder.

Heftet kan bestilles fra Legeforeningen eller lastes ned fra Internett på adressen: http://www.legeforeningen.no/assets/turnusveileder.rtf

Anbefalte artikler