Nye spesialister

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 13.12. 2002

Allmennmedisin

Amanuel Andom

(overført fra Sverige)

Werner Garre

Monika Grimsgaard

John Andreas Haraldseide

Wolfgang Iwen

Karl Erik Johnsson

(overført fra Sverige)

Jones Kahori

(overført fra Sverige)

Ramin Khazaie

Aina Kjensli

Steinar Krokstad

Hans G. Linderoth

(overført fra Sverige

Elisabeth Løken

Sten Arve Lønning

Bernt-Olav Markussen

Mariann Rakova Mathiesen

Jørgen Rohde Michelsen

(overført fra Danmark)

Amir Ali Mofateh

Eivind Myhre

Ole Møller

(overført fra Danmark)

Christel Günter Nanz

Saleh Noshie

Anita Merete Orvik

Siri Skumlien

Kirsten Sola

Elise Taraldsøy

Irene Øversveen

Allmennmedisin – fornyelse

Bjørg-Tove Bakken

Bjørn Bregård

Peder Broen

Tom Willy Christiansen

Raman Dhawan

Palle Gert Drøjsbjerg

Olav R. Furnes

Ida Tornholm Grimsgaard

Ingeborg H. Grimsmo

Sven Elling Haaverstad

Jørn Hetzger

Andreas Holund

Peter Otto Horndalsveen

Hilde Johannessen

Karl Vidar Johannessen

Jan Czeslaw Kulakowski

William Werring Lossius

Birgitte Fos Lundekvam

Tore Mellbye

Sven Ola Mouland

Reidar Anders Nielsen

Bjørn Werner Nilsen

Tor Ofstad

Toril Thrana Rørå

Sigbjørn Rønbeck

Stig B. Røsnes

Marit Saunes

Morten Sæther

Geir Kåre Strømmen

Karl Petter Ytre-Hauge

Øyvind Ziesler

Anestesiologi

Carin Christina Gustafsson

(overført fra Sverige)

Lars Ingemar Janson

(overført fra Sverige)

Palle Juelsgaard

(overført fra Danmark)

Lars Peter Lauritzsen

OleMølgaard

(overført fra Danmark)

Johanna Maria Sigurjonsdottir

Per Torbjörn Svensson

(overført fra Sverige)

Henrik Zetterström

(overført fra Sverige)

Arbeidsmedisin

Merete Drevvatne Bugge

Vibeke Paulsen

Kolbjørn Talle

Barne- og ungdomspsykiatri

Aud Marie Almås Johansen

Sissel Øritsland

Barnesykdommer

Christine Olbjørn

Elisabeth Siebke

Fordøyelsessykdommer

Dan-AxelHallbäck

(overført fra Sverige)

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Thomas Glott

Gerald Johannes Osen

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabet Arna Helgadottir

Sabat Abed-Al-KarimMohamad

(overført fra Danmark)

Heidi Frances Thornhill

Gastroenterologisk kirurgi

Birger Henning Endreseth

Generell kirurgi

Ellis Senanu KojoSampram

(overført fra Sverige)

Hud- og veneriske sykdommer

Trine Kristin Kjus

Immunologi og transfusjonsmedisin

Thorbjørn Jonsson

Indremedisin

Stein Dahler

Jan Glasø

Dan-AxelHallbäck

(overført fra Sverige)

PalleHolck

(overført fra Danmark)

Lungesykdommer

Anne Hansine Frostad

Bjørn Skrede

Medisinsk mikrobiologi

Mette Walberg

Nevrokirurgi

Jon Terje Ramm-Pettersen

Nevrologi

Marjan Makki Mikkelsen

Øistein Ramleth

Finn Øystein Rasmussen

Nyresykdommer

Ingrid Toft

Onkologi

Lise Balteskard

Jo-Åsmund Lund

Per Egil Rotneberg

Ortopedisk kirurgi

KlausHindsø

(overført fra Danmark)

Karl-Erik Johnsson

(overført fra Sverige)

Leif Børge Larsen

Andreas Johann Schreiner

Kristjan Valdimarsson

(overført fra Island)

Christian Reidar Øye

Patologi

Christian Lycke Ellingsen

Plastikkirurgi

Pål Schistad

Psykiatri

Ole Andreas Jøssang

Sissel G. Tjøtta Lygren

Klavs Nicholson

(overført fra Danmark)

Anne Kirsti Lønning Reiten

Geir Selbæk

Odd Erik Skinnemoen

Gry Hege Wilberg

Radiologi

Sirus Seyedalmojahedin Baghbaderani

(overført fra Sverige)

Lise Heiberg

Christoph Johannes Schleer

Torfinn M. Taxt

Revmatologi

Palle Holck

(overført fra Danmark)

Samfunnsmedisin

Kjell Gunnar Skodvin

Thoraxkirurgi

Venny Lise Kvalheim

Per Reidar Woldbæk

Urologi

Arvid van der Hagen

Psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri for perioden 13.12.2002–13.12.2012

Inger M .Halvorsen

Anbefalte artikler