Artikkel

Antall medlemmer av Legeforeningen 2000 – 2003 fordelt på avdeling og yrkesforening

2000

2001

2002

2003

Østfold

674

720

743

774

Akershus

1 309

1 364

1 414

1 447

Oslo

3 903

3 956

4 030

4 100

Hedmark

517

534

575

602

Oppland

506

542

559

571

Buskerud

674

692

734

740

Vestfold

590

619

649

674

Telemark

475

502

506

538

Aust-Agder

293

314

315

328

Vest-Agder

479

504

522

536

Rogaland

952

992

1 025

1 056

Hordaland

1 626

1 645

1 671

1 737

Sogn og Fjordane

269

291

292

305

Møre og Romsdal

658

689

710

732

Sør-Trøndelag

972

1 020

1 043

1 073

Nord-Trøndelag

326

346

356

358

Nordland

576

654

697

703

Troms

707

744

753

771

Finnmark

191

205

213

229

Utlandet

379

399

395

398

Nmf (student medl.)

2 881

3 395

3 375

3 461

Aplf

3 499

3 752

3 891

3 966

LVS

559

531

537

540

Namf

443

430

425

416

Of

5 258

5 395

5 588

5 767

OLL

854

826

792

780

PSL

1 061

1 091

1 103

1 108

Ylf

4 402

4 707

4 866

5 108

Totalt legemedl.

16 076

16 732

17 202

17 672

Alle medlemmer

18 957

20 127

20 577

21 133

[i]

Kilde: Dnlfs medlemsregister per 1.2. 2000, per 1.2. 2001, per 1.2. 2002 og per 10.2. 2003.

[ii]

[i] Tallene for medlemmer i fylkesavdelinger inkluderer ikke-yrkesaktive. Tallene for medlemmer i yrkesforeninger inkluderer ikke-yrkesaktive og medlemmer i utlandet, men ikke assosierte medlemmer.

Anbefalte artikler