T.E. Bjerklund Johansen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen var bestilt av redaktøren til spalten Legemidler i praksis og skulle inneholde en kortfattet omtale av medikamentell behandling. Den pretenderer ikke å gi en fullstendig oversikt over behandling av urininkontinens.

  Det er riktig at utredning og behandling av urininkontinens er vanskelig. Derfor er det viktig at de som tar hånd om slike pasienter har de nødvendige kvalifikasjoner. I spesialitetsrådets vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge 2002, heter det om spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer at «dette er et bredt sammensatt fagfelt med blant annet gynekologisk kirurgisk virksomhet». «Urologi omfatter forskning, diagnostikk, forebygging og behandling av kirurgiske tilstander og sykdommer i urinveiene, deriblant funksjonsforstyrrelser og skader.» Urethra er en del av urinveiene. Urininkontinens er en funksjonsforstyrrelse som ofte skyldes skade. Derfor bør pasientene henvises til urolog.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media