Antiflogistika best ved artrose

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Paracetamol er førstevalg ved artrose. En ny studie viser imidlertid ingen forskjell mellom dette og placebo, mens pasienter som fikk diklofenak ble bedre.

Paracetamol har i enkelte studier vist seg å være jevngod med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) ved artrose. På grunn av redusert fare for bivirkninger har man derfor anbefalt rene smertestillende som førstevalg. Nyere undersøkelser har imidlertid fremhevet effekten av antiflogistika.

I en direkte sammenliknende studie ble 82 pasienter med symptomatisk kneartrose delt i tre grupper (1). Én fikk diklofenak, én paracetamol og én placebo. Etter to og 12 uker oppgav pasientene som fikk diklofenak signifikant bedring. Effekten av paracetamol var derimot ikke annerledes enn placebo.

– Funnene er i tråd med vår kliniske erfaring, sier lege Barbara Slatkowsky Christensen ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus. Hun arbeider til daglig med systematiske undersøkelser av artrosepasienter. – I denne studien har man benyttet validerte metoder for å vurdere både smerte og funksjon ved artrose. Disse hadde man ikke tilgjengelig for få år siden.

– Nyere forskning tyder på at den inflammatoriske komponenten ved artrose er større enn antatt. Det er derfor rimelig at betennelsesdempende medikamenter har bedre effekt enn rene smertestillende, forklarer Christensen. Hun understreker at pasienter med artrose ofte har ulikt sykdomsbilde. – Fortsatt anbefaler vi primærlegene å begynne med paracetamol, i tråd med retningslinjene fra den amerikanske revmatologiforeningen. Hos noen pasienter ser vi imidlertid kraftigere inflammasjonstegn. I denne gruppen kommer vi sjelden til mål med paracetamol alene, sier hun.

Anbefalte artikler