Artikkel

Har du lest?

 1. I artikkelen om fysisk aktivitet og opplevd helse blant 11–15-åringer, hvor stort var det norske utvalget i den omtalte undersøkelsen?

 2. Hva konkluderer artikkelen med?

 3. Ifølge Preben Aavitslands lederartikkel, hvor mange av dem som er smittet med Mycobacterium tuberculosis, får tuberkulose?

 4. Nevn noen faktorer som øker risikoen for at latent tuberkulose reaktiveres til smittsom lungetuberkulose.

 5. Hva er de vanligste typene av ekstrapulmonal tuberkulose blant somaliere, ifølge artikkelen til Tore W. Steen m.fl.?

 6. I spalten Internasjonal medisin: Hvor mange menneskeliv er det beregnet at vaksinering redder i fattige land?

 7. Hvor stor prosentandel barn i Afrika sør for Sahara blir vaksinert det første leveåret?

 8. Når trådte lov om helsepersonell i kraft, og hva erstattet den?

 9. Hva ble nylig Per Vaglum utnevnt til?

 10. Hvor mange medlemmer har barne- og ungdomspsykiatrisk forening?

Svar:

 1. 5 026 elever.

 2. De yngste barna i undersøkelsen opplever sin egen helse som mer positiv enn de eldre barna gjør, og at de som er mest fysisk aktive på fritiden, opplever egen helse som mer positiv enn de som er mindre aktive.

 3. En av ti.

 4. Nedsatt immunforsvar, HIV-infeksjon, underernæring og diabetes.

 5. Lymfadenitt (56 % av ekstrapulmonale tilfeller), fulgt av bein- og leddtuberkulose (13 %).

 6. Tre millioner

 7. 50 % (i 2000).

 8. 1.1. 2001. Erstattet legeloven og profesjonslovene.

 9. Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

 10. 209.

Anbefalte artikler