Miniinvasiv endokrin kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gagner, M

  Inabnet, WB

  Minimally invasive endocrine surgery

  323 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. Pris USD 199

  ISBN 0-7817-2762-6

  Boken består hovedsakelig av kirurgiske metodebeskrivelser og er et godt oppslagsverk innenfor mini-invasiv endokrin kirurgi. Den dekker alle hovedfelter: thyreoidea, parathyreoidea, thymus, binyrer og pancreas. Målgruppen er derfor fortrinnsvis kirurger med spesialinteresse innenfor endokrin og/eller mini-invasiv kirurgi, men også alle andre klinikere med endokrinologisk arbeidsfelt.

  Boken er meget godt illustrert og har oversiktlig og tiltalende layout. Teksten er kortfattet, konsentrert og velskrevet, men innholdsmessig er referansene allerede blitt «litt gamle», og fremstillingen preges av at den erfaringen boken baseres på, er fra forfatternes «laparoskopiske lærekurve». Ved endokrin kirurgi, som ved mange andre inngrep, tok den laparoskopiske teknikken lengre tid enn den åpne til å begynne med. Boken representerer en verdifull samlet fremstilling av en rekke emner som fortsatt er faglige nybrottsfelt. Erfaringen internasjonalt er fremdeles begrenset, og det er ikke avklart hvilken rolle mini-invasive teknikker bør få innenfor noen av de endokrin-kirurgiske arbeidsfeltene. Operasjonstekniske metodebeskrivelser er likevel nyttig lesing – særlig for fagmiljøer som vurderer å starte utprøvning innenfor ett eller flere av disse arbeidsfeltene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media