Prosedyrekrav for spesialistutdanningen i patologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet som følger søknad om spesialistgodkjenning i patologi, gis en redaksjonell endring under obduksjoner. Det er fortsatt krav om 250 fulle obduksjoner, herav minst 25 rettslige, og krav om 25 makro- og mikroundersøkelser av sentralnervesystemet. Det er foretatt en redaksjonell endring av attestasjonsskjemaet, slik at det ikke skal være grunnlag for misforståelser.

  Den reviderte prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet gjøres gjeldende umiddelbart.

  Informasjoner om at prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet for spesialistutdanningen i patologi er revidert, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media