Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Geir Jacobsen
Gunnar Bovim
Iver A. Langmoen

Medisin og vitenskap

Frode Svendsen
Kenneth Hugdahl
Knut Wester
Morten Boysen
Bernt Due-Tønnesen
Eirik Helseth
Iver A. Langmoen*
Karl Fredrik Lindegaard
Wilhelm Sorteberg
Søren Jacob Bakke
Trond Mogens Aaløkken
Karl-Olaf Wathne
Almira Babovic
Tore Nordshus
Drude Fugelseth

Kommentar og debatt

Mette Brekke
Hilde Beate Gudim
Trond Egil Hansen
Ole Rikard Haavet
John Leer
Pernille Nylehn
Svein Steinert
Anne Kjersti Befring
Nils J. Grytten
Bjarte G. Solheim
Harald Åsheim
Kjell Bjørgvin Nilsen
Hans Petter Aarseth
Ingrid Hauge Lundby e.f.
Paul A. Christoffersen

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth