Endring av godkjenningsstatus

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin, Sentralsykehuset i Akershus, som utdanningsinstitusjon i gruppe I i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin.

Godkjenningen gjelder fra 25.4. 2001.

Husk samfunnsmedisinsk uke

Anbefalte artikler