1. juni 2001

Artikkel

Innføringen av fastlegeordningen er en historisk helsereform, og 1.6. 2001 innebærer et tidsskille i norsk allmennmedisin.

Nesten alle allmennleger har valgt å være med på ordningen. Selv om det meldes om spredte merkverdigheter i listeplasseringen, har fordelingen av pasienter gått overraskende greit. De få problemene som gjenstår, må la seg løse. Når to av tre fastlegelister fortsatt er åpne, skulle muligheten for å bytte lege være stor for misfornøyde pasienter.

Etter at planleggingen og innføringsfasen er avsluttet, kommer hverdagen. Fastlegeordningen skal fylles med et faglig innhold. I tillegg til det grunnlag ordningen skaper for et godt lege-pasient-forhold på individnivå, representerer populasjonsansvaret en helt ny mulighet. Også den muligheten må gripes.

Lykke til!

Magne Nylenna

Anbefalte artikler