Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ingen effekt ved alvorlig depresjon

Naturlegemidlet johannesurt er kommet i alminnelig bruk ved depresjoner, men ifølge forfatterne av en artikkel i JAMA (2001; 285: 1978–86) er effekten mangelfullt dokumentert. 200 polikliniske pasienter med alvorlig depresjon (minst 20 poeng på Hamiltons depresjonsskala) deltok i en dobbeltblind, placebokontrollert studie over åtte uker. 14 pasienter i behandlingsgruppen var da i remisjon, mot fem i kontrollgruppen. Forskjellen var signifikant. Likevel konkluderer artikkelen med at johannesurt ikke er effektivt ved alvorlige depresjoner, fordi behandlingsresultatet totalt var så dårlig.

Gammelt nytt med overraskende effekt

Det er velkjent at overvekt og inaktivitet disponerer for ikke-insulinavhengig diabetes mellitus (N Eng J Med 2001; 344: 1343–50). En intervensjonsstudie med 522 pasienter viser likevel overraskende gode resultater av livsstilsendringer. Halvparten av pasientene, som alle var overvektige og hadde redusert glukosetoleranse, fikk regelmessige råd om trening og kosthold. I løpet av drøyt tre år oppstod 27 tilfeller av diabetes i intervensjonsgruppen, mot hele 59 blant de øvrige.

TSH og brudd

Resultater fra en stor, amerikansk studie om osteoporotiske brudd bekrefter en sammenheng mellom thyroideastimulerende hormon (TSH) og risiko for hoftebrudd (Ann Intern Med 2001; 134: 561–8). 686 kvinner ble fulgt i 3,7 år. Kvinner med lavt TSH-nivå hadde tre ganger så høy risiko for lårhalsbrudd som de med normale nivåer. Det samme gjaldt pasienter med tidligere hyperthyreose. Det var derimot ingen forhøyet risiko forbundet med å bruke tyroksin, dersom TSH-nivået var normalt.

Pusteteknikk

Dårlig pusteteknikk hos astmapasienter kan gi symptomer som feiltolkes (BMJ 2001; 322: 1098–100). Britiske allmennleger har gjennomført en spørreundersøkelse blant 227 pasienter, basert på en skåringsmetode for dysfunksjonell spørreteknikk. Hos en av tre kvinner og en av fem menn tydet resultatene på at de pustet galt. Slike pasienter kan sannsynligvis ha utbytte av behandlingsmetoder som legger stor vekt på riktig pusteteknikk.

Anbefalte artikler