Hva er galt med astmaklinikker?

Olav Flaten Om forfatteren
Artikkel

Vi er glad over å kunne konstatere at president Hans Petter Aarseth i sin artikkel i Fra foreningen i Tidsskriftet nr. 10/2001 (1) legger frem et mer balansert syn enn han gav uttrykk for i sine mange tidligere intervjuer i pressen. Vedrørende den delen av prosjektet som er en evaluering av den kliniske nytten, og som er godkjent av regional etisk komité, skriver han: ”Det fremgår imidlertid ikke at den enkelte pasient er informert om dette og har gitt sitt samtykke, slik Helsinkideklarasjonen ville forutsette. Det går heller ikke frem at legemiddelfirmaet er tungt inne økonomisk i prosjektet.” Dette er feil. Pasienten gir skriftlig, informert samtykke, og blir også informert om at prosjektet støttes av et legemiddelfirma som navngis. Selvfølgelig.

For øvrig er vi interessert i rammer som gjør det mulig for pasienten å høste det beste som finnes av helsetilbud, og disse rammene må gi rom for at det er flere mulige aktører. Selv om Aarseth har sine tvil her og der, er det imidlertid ingen tvil om følgende: Astmaklinikkene er som prinsipp godt faglig forankret, og det er godt for pasientene. For mange av oss er dette avgjørende i vurderingen av tilbørligheten i prosjektet.

Anbefalte artikler