Legefakta

Artikkel

Norge

Finland

Island1

Norden totalt

Folketall i millioner

4,50

5,18

0,28

24,17

Allmennmedisin

51,3

37,7

61,1

58,4

Indremedisin

25,4

20,8

48,9

25,2

Generell kirurgi

19,5

18,6

26,8

17,0

Psykiatri

18,8

17,0

24,6

16,7

Anestesiologi

11,4

10,4

20,4

12,6

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

9,8

10,5

16,4

11,3

Barnesykdommer

9,2

9,9

23,9

10,4

Radiologi

8,4

9,5

15,7

9,3

Ortopedisk

kirurgi

6,8

5,4

17,9

8,8

Øyesykdommer

6,3

6,6

11,1

6,4

Øre-nese-hals- sykdommer

5,7

5,4

7,5

6,1

Företagshälsovård2

9,9

5,0

Hjertesykdommer

4,6

1,7

8,6

4,5

Nevrologi

4,5

4,6

7,1

3,9

Geriatri

1,7

2,2

5,7

3,8

Barne- og ungdomspsykiatri

2,9

3,6

3,9

3,3

Hud- og veneriske sykdommer

2,8

3,2

6,1

3,3

Samfunns-medisin

11,0

1,0

3,9

3,1

Lungesykdommer

3,1

4,0

6,4

Revmatologi

2,4

1,4

5,7

2,9

Patologi

3,0

2,8

9,6

2,9

Infeksjons- sykdommer

1,5

0,9

7,5

2,7

Urologi

2,3

1,7

5,7

2,6

Onkologi

2,5

2,0

5,7

2,5

Fordøyelsessykommer

3,6

1,1

6,8

2,3

Totalt godkjenninger i de 25 største spesialitetene i Norden

218,4

192,1

357,1

228,0

Antall spesialister (personer) i alle spesialiteter i hvert enkelt land

194,5

177,8

328,9

213,0

  • Merk at en lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet flere ganger, unntatt i den siste linjen. Tallene omfatter bare leger som er bosatt i hvert av landene.

  • 1 Inkluderer leger i utlandet.

  • 2 Företagshälsovård er ikke godkjent spesialitet i Norge, Danmark og Island. I tallene for Norden totalt er det regnet i forhold til folketallet i Norden totalt.

  • Tallene er beregnet ut fra Nordiska Läkarfakta 2001, som er en statistikkfolder utgitt årlig av de nordiske legeforeningene i fellesskap og som siden 1999 årlig sendes ut sammen med Tidsskriftet.

  • For tilsvarende tall for Danmark og Sverige, se Legefakta i Tidsskriftet nr. 13/2001. For tilsvarende tall per 1.1. 1997, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 17/1997.

  • For tilsvarende tall per 1.1. 1998, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 21/1998. For tilsvarende tall per 1.1. 1999, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 29/1999. For tilsvarende tall per 1.1. 2000, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 18/2000.

Anbefalte artikler