Fra redaktør til generalsekretær

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Det var et enstemmig sentralstyre som tilsatte Magne Nylenna 10. mai. Nylenna er samfunnsmedisiner, men har viet det meste av sin yrkeskarriere til medisinsk publisering. Han er ansvarlig redaktør for Tidsskriftet og Legeforeningens Internett-sider, og har vært en aktiv pådriver for å bygge opp nettstedene.

Magne Nylenna er født i Ålesund i 1952, og avsluttet sin medisinerutdanning i Oslo i 1977. I 1988 tok han doktorgrad i samfunnsmedisin med avhandlingen Cancer –a challenge to the general practitioner.

I 1994 hadde Nylenna en hospitantstilling i Journal of the American Medical Association (JAMA) i Chicago, Illinois. Han har i hele perioden som redaktør for Tidsskriftet vært medlem i den internasjonale komiteen for medisinske redaktører (Vancouver-gruppen).

Nylenna sitter i en rekke komiteer og utvalg, bl.a. Det nasjonale utvalg for uredelighet i helsefaglig forskning og det medisinske fakultetsstyret, Universitetet i Oslo. Han har vært forfatter og redaktør av en rekke populærmedisinske bøker.

Anbefalte artikler