Den rettsmedisinske kommisjon som sensor

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 12/2001, side 1525 nederst i tredje spalte er det falt ut et ikke . Det skal stå: Før 1990 var det praktisk talt bare resultatet av likundersøkelse som ble innsendt til kommisjonens alminnelige gruppe, mens undersøkelser av levende øker: Fra 11 saker som ikke gjaldt likundersøkelse i 1994 til 1 699 i 1999.

Anbefalte artikler