God lærebok i immunologi

Artikkel

Immunsystemet er legens kanskje viktigste medspiller. Pasienten vet det og behandling som ”styrker immunapparatet” selges av leger så vel som alternative terapeuter. Ikke rart når vaksiner er medisinens desidert største triumf.

Boken Immunologi er skrevet primært for medisinstudenter, og er ment å dekke deres behov for en norsk lærebok i immunologi gjennom hele studiet. Boken åpner med kortfattet oversikt. I nøtteskallversjonen presenteres det minimum enhver bør vite om immunologi på en kortfattet og lett forståelig måte. I de videre seksjoner omtales de enkelte immunologiske mekanismer systematisk og i dybden. Cellulære og løselige komponenter i immunsystemet omtales først separat. Deretter beskrives samarbeidet mellom dem på en måte som vil sette den hovne lymfeknuten i et nytt lys for de fleste. Til slutt gir kliniske kapitler legen gode svar til spørsmål fra pasienter med allergi, infeksjoner, autoimmune sykdommer og kreft. Ved å inkludere blodtypeserologi har man oppnådd målet med å samle alt immunologistoff for studentene i en bok.

Boken er imponerende oppdatert og detaljert. Dermed er den også egnet som oppslagsverk for de vanskelige spørsmål man får etter eksamen. Man må også ta av seg hatten for den pedagogiske oppbyggingen. Introduksjonskapitlet gir en så kortfattet og god beskrivelse av immunologi at det alene vil være verdt prisen for mange. Alle kapitler begynner med punktvis oppsummering av det viktigste innholdet, og 398 figurer letter forståelse og repetisjon. Fotnoter på hver side gjør det lett å slå opp ord mens man leser uten at sammenhengen i teksten forstyrres. Bokser med selvstendig utfyllende tekst er merket med stjerner etter hvor viktig innholdet er.

Jeg er sikker på at studenter og leger vil være forfatterne takknemlige for at vi har fått en ny, god immunologibok på norsk.

Fridtjof Lund-Johansen

Aventis Pharma

Oslo

Anbefalte artikler