Rekordmange lånesøknader om praksisetablering

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Frem til 15. april 2001 hadde Den norske lægeforenings lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis fått inn 162 lånesøknader om nyetablering. Dette er en fordobling i forhold til samme periode i fjor, da det kom inn 78 lånesøknader av denne typen.

Stabil fondsøkonomi

– Grunnen til denne utviklingen er åpenbart fastlegeordningen, sier Åsmund Hodne i organisasjonsavdelingen i Legeforeningen. Det er denne avdelingen som administrerer utlånsvirksomheten, mens et eget utvalg oppnevnt av sentralstyret, lånefondsutvalget, behandler de enkelte lånesøknadene.

– Vanligvis mottar lånefondet om lag 150–160 søknader om etableringslån hvert år. Den veldige økningen i år har sin naturlige forklaring i at kommunene har opprettet mange nye avtalehjemler i fastlegeordningen, og at nye leger strømmer til for å etablere seg i allmennpraksis, sier Hodne.

Han synes at utviklingen er svært gledelig, og sier at økt aktivitet i lånefondet gjenspeiler en fornyet optimisme i norsk allmennmedisin. Han tror imidlertid at bølgetoppen er nådd, og at bunken med låne-

søknader snart vil flate ut igjen.

– Etter at fastlegeordningen er i gang, regner jeg med at vi sakte, men sikkert vil falle tilbake til det normale, som er rundt 80 lånesøknader i halvåret, altså halvparten av dagens nivå, sier han.

Selv om så å si alle søknadene blir innvilget, betyr det på ingen måte at fondskrybben er i ferd med å bli tom. Hodne sier at lånefondet drives som en bankvirksomhet, og at fondsøkonomien er inne i en positiv utvikling. Han opplyser at utlånssummen har gått opp de siste årene, fra 278 millioner kroner per 1.1. 1999 til 302 millioner kroner per 1.1. 2001. I samme periode har også egenkapitalen vokst fra 441 millioner kroner til 493 millioner kroner. Hodne legger til at legene er gode kunder som overholder sine betalingsforpliktelser overfor lånefondet. Mislighold av et lån hører til de sjeldne unntakene.

Foruten lån til nyetablering, tilbyr Legeforeningen lån til reetablering av privat legepraksis. Tilbudene gjelder både allmennleger og spesialister. Det maksimale lånebeløpet er 400 000 kroner, men i visse tilfeller kan fondet bevilge et tilleggslån på inntil

200 000 kroner. Utlånsrenten ligger 1 % under gjeldende markedsrente. Mer informasjon finner du på nettsiden: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994

Anbefalte artikler