Kunnskap om medi- sinske alternativer

Artikkel

”Et godt utgangspunkt er ikke å tillegge den annen part skjulte motiver, men åpent å redegjøre for sine egne; ikke å starte med fastlåste standpunkter, men å være villig til å inngå i dialoger; uansett hvilke utfall de vil få.” Sitatet er hentet fra forordet til boken, og gav meg positive forventninger til ny kunnskap om det utfordrende skjæringspunktet mellom skolemedisin og alternativ medisin.

Boken leveres som hardback, informativt illustrert med tabeller og figurer og med et tilfredsstillende stikkordregister. Språket er til dels utfordrende, og boken egner seg derfor best som en fagbok hvor man er godt forberedt på stoff som krever vurdering og ettertanke. Forfatterens anbefalte målgruppe er helseprofesjonelle, studenter og andre med interesse for helsepolitiske spørsmål.

Innledningsvis presenteres en historisk oversikt over skolemedisin og alternativ medisin. Flere kapitler utdyper deretter dypkulturelle, kulturelle, ideologiske, sosioøkonomiske og psykososiale faktorers betydning for organisering av et sykevesen med mange eksempler fra både nære og fjerne kulturer. Boken avsluttes med forfatterens foreslåtte fremtidige helseparadigme hvor han inkluderer det beste fra flere leire.

Forfatteren gir oss innblikk i vesentlige elementer som kan forklare hvorfor vårt sykevesen er blitt slik det i dag fremstår. Av særlig nytte er det å bli bevisstgjort hvilken rolle de kulturelle og sosioøkonomiske ikke-medisinske faktorer trolig spiller i oppbyggingen av et medisinsk system. Forfatteren kommenterer imidlertid i liten grad hvilken betydning det har for sykevesenet at langt mer ”hverdagssykdom” i dag enn tidligere presenteres som behandlingstrengende.

Til tross for innledningsvis uttalt vilje, klarer forfatteren dessverre aldri å frigjøre seg fra sine egne ”fastlåste standpunkter”. Boken har en undertone av kampskrift mot dagens skolemedisin og mistenkeliggjøring av dens utøvere. Likevel kan boken klart anbefales som et viktig debattinnlegg i kampen om fremtidens sykebehandling. Gode integrative løsninger for fremtidens sykevesen må eventuelt komme etter en prosess hvor denne bokens argumenter er viktige å ta med seg.

Vinjar Fønnebø

Nasjonalt Forskningssenter innen

Alternativ Medisin (NAFAM)

Det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø

Anbefalte artikler