Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Jo mer man befatter seg med humorens vesen, jo mer fascinert blir man. Jeg har ingen holdepunkter for at den aktuelle historien er sann, i betydningen hendt i virkeligheten, men fra mine studier av bl.a. religiøs litteratur vet jeg at en historie kan være så aldeles sann selv om den er laget, fordi den sier oss noe sant (og ofte viktig) om «livet og menneskene», skriver første bidragsyter.

Denne historien er vel egentlig rett og slett bare morsom, fordi den er så velsignet inkongruent. Den er interessant fordi den antakelig har oppstått spontant av selve den situasjonen som ble skapt av et lokalpolitisk vedtak

Anbefalte artikler