Selvmord blant leger

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Flere studier har vist at leger har forhøyet selvmordsrate. Særlig kvinnelige leger er utsatt. Dette gjelder også i Norge (1).

I England og Wales døde 223 leger i selvmord i perioden 1979–95 (2). Selvmordsraten var omtrent to ganger høyere blant kvinnelige leger enn kvinner i den øvrige befolkning, mens den var noe lavere blant mannlige leger enn blant menn i befolkningen ellers. Anestesileger, allmennpraktikere og psykiatere hadde signifikant høyere rate enn leger i generell sykehusmedisin. Forfatterne mener at stressmestring og psykiske lidelser hos leger må få økt oppmerksomhet.

– Det mest overraskende ved denne studien er selvsagt at mannlige leger har lavere selvmordsrisiko enn menn i befolkningen ellers. Dette er nytt, sier Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt. – Noe av forklaringen er nok at undersøkelsen bare omfatter menn under 65 år. I den norske undersøkelsen er det først over 55 år at forskjellen mellom mannlige leger og mannlige ikke-akademikere blir betydelig, og forskjellen er særlig stor blant pensjonistene (1).

– Forfatterne har ikke forklart hvorfor de har utelatt pensjonistene, og dersom de hadde vært med, ville antakelig funnet ikke vært så tydelig. Men den engelske undersøkelsen har interessante data om forskjeller i selvmordsrisiko mellom medisinske spesialiteter, noe vi dessverre mangler i Norge foreløpig, sier Aasland.

Anbefalte artikler