Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Inger Helene Vandvik
Morten H. Vatn
Robert Bjerknes
Britt Skadberg
Pål Rasmus Njølstad

Medisin og vitenskap

Wenche Nystad
Anders Skrondal
Per Magnus
Hans-Johan Breidablik
Eivind Meland
Egil Johnson
Erik Carlsen
Mohammad Nazir
Knut Nygaard*
Hanne Cecilie Fjell
Line Sletner*
Anna Bjerre
Espen Kolsrud
Hania Szajewska
J. Hans Hoekstra
J. Frederik Frøen
Åshild Vege
Eli Ormerod
Babill Stray-Pedersen
Eli Sørensen
Reidun Ursin
Marit Bragelien Veierød

Tema

Anita Lyngstadaas
Erlend B. Smeland
Karen Helene Ørstavik
Jaran Apold

Kommentar og debatt

Per Holck
Kari Sønderland
Petter Jensen Gjersvik
Hans-Johan Breidablik
Ingerid S. Ravnsborg
Odd Johan Frisvold
Audun Fredriksen
Hans-Petter Næss

Nyheter og reportasjer

Grete Strand
K. Gunnar Götestam
Geir Smedslund
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise Berit Johannesen