Trygt å bo i Os i Østerdalen

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Helge Lund

Os i Østerdalen er av Verdens helseorganisasjon godkjent som trygt lokalsamfunn nr. 56 etter de internasjonale kriteriene for Safe communities. Målet er å redusere antall skader som skyldes ulykker i hjemmet, på skolen, i fritiden, i arbeidslivet og i trafikken.

Fallulykker blant eldre og ulykker i landbruket har vært Hedmark-kommunens satsingsområder. I 1992 begynte kommunen med ulykkesregistreringer og har brukt resultatet til ulykkesforebyggende arbeid. Blant tiltakene kan nevnes at det nå kjøres ut strøsand til alle eldre. For å minske antall ulykker i jordbruket er det laget en introduksjonsvideo.

– Forebyggende medisin er ofte preget av langsiktighet og få konkrete resultater, men her har det vært relativt praktisk og målbart.

Dette er en gren av det samfunnsmedisinske arbeidet. Det har vært en jobb å gjøre for meg som kommunelege, litt ildsjelpreget, men kommunen har vært en entusiatisk og god medspiller, sier Helge Lund.

Jevnt og trutt

– Med godkjenningen forplikter kommunen seg til å bringe erfaringer fra det ulykkesforebyggende arbeidet videre. Vi fortsetter registreringene på kommunelegekontoret, sier han. Statusen som trygt lokalsamfunn er ikke gitt for evig og alltid. Jevnlig rapportering, aktivitet i nettverket av andre utnevnte steder og stikkprøver skal sikre at ingen hviler på laurbærene.

Et trygt lokalsamfunn, etter Verdens helseorganisasjons definisjon, kjennetegnes ved at man driver ulykkesforebyggende arbeid etter visse kriterier. I utgangspunktet blir ingen lokalsamfunn godkjent før de har arbeidet med dette i fire år. Les mer om bl.a. kriteriene for godkjenning på nettsiden: www.phs.ki.se/csp Politisk vilje, administrativ forankring og satsing fra helsetjenesten til å samarbeide om skadeforebyggende arbeid må være til stede.

Søknaden skal bl.a. inneholde en begrunnelse for hvorfor kommunen bør godkjennes og dokumentasjon av arbeidsform og -metode. Os kommunes søknad til Verdens helseorganisasjon finnes på nettsiden: www.oz-printmedia.no/sc

I Norge er Harstad, Rakkestad og Årdal tidligere godkjent som trygge lokalsamfunn.

Anbefalte artikler