Notiser

Artikkel

Internett-portal for svenske leger

Den svenske legeforeningen har satset stort på en ny nettportal for leger. Med 50 millioner kroner i egenkapital og 15 ansatte knyttes det store forventninger til at portalen skal bli en suksess.

Drøyt 20 000 av drøyt 35 000 svenske leger har registrert seg i www.ronden.se Alle medlemmer i den svenske legeforeningen har fått tilbake noe av fjorårets kontingent ved å logge seg på tjenesten.

Ronden, et uttrykk som kan sammenliknes med «visitten» her i Norge, tar mål av seg til å bli en Internett-portal for svenske leger. Sveriges läkarförbund, Läkartidningen og Svenska Läkaresällskapet har lagd denne felles møteplassen for leger. For å komme inn på store deler av tjenesten må man logge seg på med brukernavn og passord.

ronden.se inneholder blant annet nyheter, kurskalender, stillingsannonser og interaktive kurs. Det er også en møteplass for leger der man kan ta direkte kontakt med andre som er logget på, eller man kan finne lenker til andre nettsteder, blant annet til Cochrane.

Inntjeningen skal komme i form av sponsorinntekter fra legemiddelindustrien samt bannerannonser på nettsidene. ronden.se samarbeider også med kroppsjournalen.com som er et Internett-sted for pasienter.

Ideer om fysisk aktivitet på jobben

Knebøyninger ved kopimaskinen, skulderrulling i korridoren på vei til møte eller hopping over dørstokken er enkle

fysiske aktiviteter som kan utføres i

arbeidstiden. Forslagene finner vi i temaheftet Fysisk aktivitet i arbeidslivet som Idébanken for sykefraværsarbeidet har gitt ut. I heftet vises det til at det er nær sammenheng mellom fysisk form, sykefravær og yteevne på jobb.

Heftet gir en enkel gjennomgang av fysiske, mentale og sosiale effekter av bedre fysisk form. Det gir råd og tips om hvordan virksomheter kan gjøre fysisk aktivitet til en del av hverdagen på arbeidsplassen, uten investering i kostbart utstyr, og går gjennom prosessen fra idé til handling. For å lykkes, må de ansatte få være med på å utforme aktivitetsprosjektet, og det må gjøres til en del av bedriftskulturen. Heftet koster kr 48, og kan bestilles via Internett: www.tiden.no/arbeidsliv , e-post: kundeservice@tiden.no eller ved å ringe til Idébankens kundeservice, telefon 23 32 76 61.

Tredoble teletakster fra sykesengen

1,40 kroner per minutt koster det å ringe fra telefonen som pasienten har ved sengen ved flere sykehus. Fra telefonboksen i korridoren koster det 45 øre per minutt og hjemmefra bare 22 øre på dagtid. I bladet Computerworld raser pasienter og pårørende over det de kaller grådighet, utnyttelse av syke mennesker og at Telenor utnytter monopolet sitt. Telenor bekrefter overfor bladet at selskapet tjener på pasienttelefonene sine, men nøyer seg med å si at det ikke er store summer det er snakk om. En kilde i Telenor mener tvert imot at det er sykehusene som tjener penger på pasienttelefonene.

Aker sykehus og Rikshospitalet har valgt egne veier. De benytter et system som tilbyr samme service til 50 øre minuttet.

Tidsskriftets årsregister

Registeret finnes på Internett: www.legeforeningen.no/tsweb/index.htm

Gratis papirutgave bestilles fra Legeforeningen, Postavdelingen, Postboks 1152, Sentrum, 0170 Oslo.

Godkjente kurs på Internett

Visste du at du kan ta godkjente kurs på Internett? Besøk LUPIN (Legeforeningens utdanning på Internett) www.legeforeningen.no/lupin . Der finnes fire kurs godkjent for forskjellige spesialiteter.

Mer informasjon kan du få ved å kontakte

kjersti.ekstrom@legeforeningen.no eller bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no

Internett-tjeneste om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen åpnet 15. januar en ny tjeneste på Internett, beregnet på demenssyke og deres pårørende. Demensnettet skal være et supplement til foreningens telefontjeneste, Demenslinjen. Nasjonalforeningen skal være alene i verden om å tilby kombinasjonen av betjent nettside og telefon for demenssyke og pårørende. Diskusjonsforumet vil være betjent av helsepersonell fra kl 9–15 på hverdager. Dette innebærer at spørsmål blir besvart samme dag. Nummeret til Demenslinjen er 815 33 032 og Demensnettet har adressen: www.nasjonalforeningen.no/demens

Anbefalte artikler