Stor interesse for Legeforeningen blant studentene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Øyvind Østerås orienterte utenlandsstudentene. Foto E.J. Andersen

– Oppslutningen på møtene tegner bra for fremtiden, sier Øyvind Østerås, leder av Norsk medisinstudentforennig.

Generalsekretær Harry Martin Svabø synes det var gledelig at så mange møtte frem for å høre hva foreningen har å tilby medlemmer. Han orienterte om fastlegeordningen, gebyrstipend og turnusproblematikk på møtet med de norske medisinstudentene i Dublin, Irland i desember.

– Mange av studentene var medlemmer fra før, og satte pris på at de fikk en orientering om forhold som er svært viktig for dem, sier Svabø.

Polen og Budapest

Møtet i Budapest ble holdt før et møte som et legemiddelfirma hadde invitert studentene til før jul. Synne Torkildsen som selv studerer i Ungarn fortalte at det var stor interesse knyttet til orienteringen fra Legeforeningen.

– Ofte kan vi føle oss litt langt hjemmefra, sier Torkildsen og understreker betydningen av at Legeforeningen er til stede ved studiestedene og kan svare på spørsmål.

– Det er nyttig å tilbringe tid sammen og skape personlige kontakter, sier Torkildsen som også er nestleder i Norsk medisinstudentforening.

Etter informasjonsmøtet i Polen var det mange som meldte seg direkte inn i foreningen.

– Det er første gang jeg treffer noen fra Legeforeningen her i Poznan, sier Espen Pedersen.

– Det er viktig at foreningen synes og viser interesse for vår situasjon. Særlig positivt er det at Legeforeningens sentralstyre har gått inn for at alle norske medisinstudenter skal behandles likt ved søknad om tildeling av turnusplass, uansett om de har studert i utlandet eller i Norge, sier Pedersen.

Anbefalte artikler