Utmerket lærebok i immunologi

Artikkel

Immunologi er et fagfelt hvor kunnskapsmengden de siste tiårene har vokst eksplosivt, og hvor behovet for hyppig oppdatering av lærebøkene er stort. Studentene har i lang tid hatt mulighet til å velge norske lærebøker i immunologi. Denne boken er en revidert utgave av tidligere utgivelser fra 1996 og 1997, sistnevnte med samme tittel som årets utgave. Boken er beregnet for studenter på høyskole- og universitetsnivå.

De tre første delene av boken er inndelt i 13 kapitler om basal immunologi og beskriver immunapparatets enkeltkomponenter, initiering og utvikling av effektorfunksjoner og regulering av immunresponsen. Bokens siste del består av åtte kapitler om klinisk immunologi og handler om infeksjonsimmunologi, hypersensitivitet, allergi, autoimmunitet, transplantasjoner, immunsvikt, kreft og vaksiner.

Basal immunologi er spesielt god dekket. Fremstillingen er detaljert og oppdatert, definisjonene presise og nomenklaturen konsekvent. Klinisk immunologi er omtalt med hovedvekt på biologiske sykdomsmekanismer, hvor ny immunologisk kunnskap er integrert.

Fremstilling og bruk av monoklononale antistoffer er ikke nevnt. Monoklonale antistoffer er av vesentlig betydning i en rekke laboratorieteknikker, og humaniserte monoklonale antistoffer er kommet i terapeutisk bruk. Denne formen for passiv immunisering kunne godt ha vært omtalt i kapitlet om vaksiner.

Boken er velskrevet og klart pedagogisk. Teksten er supplert med en rekke gode fargeillustrasjoner hvor symbolbruken er konsekvent gjennomført i hele boken. Helhetsinntrykket er meget vellykket. Papir- og trykkvalitet er upåklagelig.

Denne boken kan uten tvil anbefales.

Ånen Aarli

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler