Legeforeningens medlem nummer 20 000

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det var et mål å passere 20 000 medlemmer før 31.12. 2000, og det klarte vi, sa Aarseth.

Førsteårsstudent

Medlem nummer 20 000 Thomas Bjørge gratuleres av president Hans Petter Aarseth. Foto E.J. Andersen

Thomas Bjørge er førsteårsstudent i Poznan i Polen.

– Dette kom helt uventet. Veldig artig og gøy å være medlem nr. 20 000. Jeg hadde tenkt å melde meg inn tidligere, men lyktes ikke via Internett, sier Bjørge. Han ble vervet i juleferien av Espen Pedersen som er medisinstudent på femte året i Polen.

Bjørge forteller at han er en av 16 norske studenter på sitt kull. Som utenlandsstudent er han opptatt av at pengene fra Statens lånekasse for utdanning burde vært justert for dollarkursen.

– Vi må snu litt på kronene for å få dem til å strekke til. Det går ikke helt rundt, sier Thomas Bjørge.

Det var en fornøyd president som overrakte Bjørge blomster og ønsket ham velkommen som medlem i Legeforeningen. Ved å passere 20 0000 medlemmer oppnår foreningen flere mål. Ett har vært å sørge for at foreningen er blitt så representativ og sterk som en medlemsorganisasjon kan bli.

– Vi kan i hvert fall med større rett si at alle leger og studenter er medlemmer av Legeforeningen, sier Aarseth.

– Dessuten kan vi nå gjøre Akademikerne mer representativ ved på nytt å ta opp spørsmålet om medlemskap for Norsk lektorlag. Opptaket vil ikke lenger kunne blokkeres av en enkelt medlemsforening. Det andre argumentet for verveaktivitetene er at vi trenger å ha så mange studenter som mulig bak oss, når vi skal ta opp spørsmål om turnus og turnusplasser, sier Aarseth.

Stor aktivitet

I desember satte Legeforeningen i samarbeid med Norsk medisinstudentforening i gang en offensiv for å rekruttere flere medisinstudenter som medlemmer. Ved alle de norske studiestedene og flere av de største studiestedene i utlandet ble det holdt møter. Alle medisinstudenter fikk også tilsendt informasjonsbrosjyrer i posten. Studentoffensiven har resultert i over 400 nye medlemmer. Legeforeningen vil i 2001 jobbe videre både med å rekruttere nye medlemmer og med å tydeliggjøre medlemsfordelene overfor dem som allerede er medlemmer.

Foreningen har sendt et brev til alle ikke-medlemmer hvor det ble orientert om fordelene ved å være medlem.

Det har også vært en formidabel innsats fra studentforeningens medlemmer, som har ringt til ikke-medlemmer med forespørsel om de vil melde seg inn. Det er også blitt sendt forespørsel per e-post samt at tillitsvalgte ved sykehusene og i primærhelsetjenesten fikk tilsendt oversikter over hvem som er medlemmer, slik at de kunne kontakte leger som ikke stod på listen.

Samlet har disse aktivitetene ført til at målet ble nådd. Hans Petter Aarseth sier at det er særdeles oppmuntrende at så mange velger å melde seg inn i foreningen.

– Utfordringen fremover er å gi medlemmene god valuta for kontingentkronene, slik at de ser nytten av å være medlem i Den norske lægeforening, sier Aarseth.

Anbefalte artikler