Rapportering om utdanningsvirksomheten for 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen § 9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt en årlig rapportering om sin utdanningsvirksomhet. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

  Sekretariatet har nylig sendt rapporteringsskjemaet for 2000 til utfylling og retur med ønskede vedlegg. Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at sykehusavdelingene ved utdanningsutvalg og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder de fristene som er satt for retur av rapportene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media