Rapportering om utdanningsvirksomheten for 2000

Inger Johanne Øien Om forfatteren
Artikkel

I de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen § 9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt en årlig rapportering om sin utdanningsvirksomhet. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

Sekretariatet har nylig sendt rapporteringsskjemaet for 2000 til utfylling og retur med ønskede vedlegg. Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at sykehusavdelingene ved utdanningsutvalg og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder de fristene som er satt for retur av rapportene.

Anbefalte artikler